10
cze
2015

Dzieci bez stopni na Zamku Królewskim

Dodany przez: Paulina Cylka

Ponad 250 koalicjantów i sympatyków koalicji w tym kilkudziesięciu dyrektorów szkół wzięło udział w konferencji „Dziecko bez stopni – jak to zrobić?” którą zorganizowało Centrum Edukacji Obywatelskiej program Szkoła Ucząca Się. Konferencja była na bieżąco transmitowana on-line i niedługo będzie dostępna na stronie koalicji i programu SUS.

9 czerwca Koalicja „Dziecko bez stopni” wspólnie z programem Szkoła Ucząca Się prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności organizuje konferencję: „Szkoła bez stopni – jak to zrobić?”, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line

Tym razem przygotowujemy uwagi do projektu MEN – rozporządzenia o ocenianiu nie tylko w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Redagując zapisy rozporządzenia MEN warto pamiętać, że od codziennej praktyki oceniania, treści zapisów dzielą ważne biurokratyczne stopnie pośrednie i trudno przewidzieć, co na nich się wydarzy. Ale musimy próbować.

13
kwi
2015

Poprawiamy projekt rozporządzenia MEN w sprawie oceniania

Dodany przez: Paulina Cylka

Przedstawiamy opinię napisaną przez Jacka Strzemiecznego, prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej, dotyczącą projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i 20 marca 2015 r. skierowane do konsultacji społecznych. Opinia ta jest propozycją stanowiska koalicji Dziecko bez Stopni. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podzielenia się opinią na temat proponowanych przez nas zmian: dzieckobezstopni@ceo.org.pl

09
sty
2015

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka

Dodany przez: Paulina Cylka

7 stycznia poparcie dla koalicji "Dziecko bez stopni" wyraził Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak. W liście skierowanym do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży napisał m.in.: "W mojej ocenie, uzasadnione jest zatem, aby ocenianie bieżące w szkole miało formę oceniania pomagającego uczniowi pokonywanie trudności i budzącego kreatywność (z wykorzystaniem tzw. koncepcji oceniania kształtującego), a nie oceniania sumującego Wykształci to u dziecka większe poczucie własnej wartości, zaangażowanie w proces uczenia się, samodzielność, jak również nauczy je odpowiedziałności".

08
sty
2015

Komisja Sejmowa poprawia projekt ustawy

Dodany przez: Paulina Cylka

7 stycznia 2015 r. posłowie w sejmowej Komisji Edukacji (w ramach obrad podkomisji jakości edukacji) przyjęli dwie bardzo pozytywne propozycje przedstawione przez kierującą obradami przewodniczącą Katarzynę Hall.  Pierwsza z nich zmienia zapis:

„oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych (…) są ustalane według skali i w formach określonych w statucie szkoły”  na zapis:

„oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych (…) są ustalane w sposób określony w statucie szkoły”.

Strony